Visuaalista suunnittelua ja viestintää kestävyyskärjellä.

Tervehdys! Tässä olen minä, graafikko-yrittäjä Eetu Haverinen. Pyöritän vuonna 2020 perustamaani ja kestävyysteemoihin erikoistunutta luovaa toimistoa Kuohu & Kaisla Creativea.

Yritykseni toteuttaa visuaalisen suunnittelun ja viestinnän toimeksiantoja hyvin laajalla kirjolla – tarvittaessa myös osana isompaa tiimiä.

Näillä sivuilla esittelen Kuohu & Kaislan tarjoamat suunnittelupalvelut, asiakasreferenssit ja toiminnan arvoperustan.

Etenkin pidemmissä teksteissä kerron myös, mitä kaikkea ajattelen mm. työelämästä, yrittäjyydestä, estetiikasta ja ekososiaalisesta kestävyydestä.

Jos olet kiinnostunut yritykseni palveluista tai haluat muuten keskustella esimerkiksi tuossa edellä kuvatuista teemoista, niin laita ihmeessä viestiä!

Mitä kestävyysteemoihin erikoistuminen tarkoittaa?

Tematiikan laajaa tuntemusta osana asiakasprojekteja

Omaa kestävyysaiheista julkaisua ja viestintää

Avaan kestävyysteemojen arvolupausta pidemmin sivulla Arvot.

Aina tilanteen mukaan käytännöllistä tai pohdiskelevaa julkaisua kestävyyden ja muidenkin aiheiden ympärillä löydät myös Kuohu & Kaislan blogista ja somesta (Facebook, Instagram ja LinkedIn).

Palvelut

Autan mm. näissä viestinnän tarpeissa

Jos vaikuttaa siltä, että tarvitsemasi palvelu ei suoraan löydy tästä esittelystä tai Palvelut-sivulta, voit kysyä lisää matalallakin kynnyksellä joko yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla eetu@kuohukaisla.com.

Taittotyöt

Toteutan printti- ja digialustojen taittotöitä hyvin monipuolisesti.

Verkkokehitys

Verkkosivut esim. projekteille, hankkeille tai markkinointikampanjoille pääasiassa WordPress- ja Squarespace-pohjia käyttäen.

Visuaaliset ilmeet

Ydinarvojen pohjalta luodussa visuaalisessa ilmeessä tehdään näkyväksi toiminnan luonne ja kirkastetaan tulevaisuuden suuntia sekä itselle että sidosryhmille.

Koulutukset

Järjestän räätälöitävissä olevia koulutuskokonaisuuksia mm. visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun työkaluista.

Kuvitukset

Käsityöläisyydellä luotu kuvitusilme tuo viestintään sielua, autenttisuutta ja särmää.

Laajemmat esittelyt löydät sivulta Palvelut.

Referenssit

Ilo työskennellä kanssanne

Seuraavassa lyhyet esittelyt merkittävistä ja jo useamman vuoden jatkuneista asiakkuuksistani. Avaan yhteistyökuvioita pidemmin myös sivulla Referenssit.

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti

Kuohu & Kaisla on toteuttanut useita visuaalisen ilmeen projekteja Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutin (HELSUS) kanssa. Näitä ovat poikkitieteellisen kestävyyskurssin kehitys- ja pilottiversioiden ulkoasun sekä HELSUS Co-Creation Lab:n kuvitusilmeen suunnittelu.

The Good Guys

Vuoden 2020 lopulla alkanut yhteistyö on kasvanut tuotannollisista graafisen suunnittelun toimeksiannoista nykyiseen suhteellisen paljon designia sisältävään työskentelyyn. Sen ytimessä on tällä hetkellä etenkin erilaisten B2B- ja B2C-markkinointimateriaalien, kuten esitteiden, flyereiden, rollupien ja sosiaalisen median markkinointigrafiikoiden laatiminen.

KSL-opintokeskus

Alkujaan taittotöistä alkanut yhteistyö on kasvanut mm. vahvasti kuvitusgrafiikkaan nojaavien tapahtumaulkoasujen suunnitteluun.

KSL-opintokeskuksen kanssa työskentelyssä erityisen mielekästä on ollut yhteiskunnallisen substanssin kohtaaminen omien mielenkiinnon kohteideni kanssa sekä mahdollisuus luoda joko valokuvaan tai kuvitusgrafiikkaan pohjaavia kuvitusilmeitä osana lähes kaikkia suunnitteluprojekteja.

Asiakkuuksien pidemmät esittelyt löydät Referenssit-sivulta.

HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo
HELSUS Logo