Visuaalista suunnittelua ja viestintää kestävyyskärjellä.

Palvelut

Osaamiseni vankinta perustaa ovat visuaalisen suunnittelun projektit.

Perinteisempien visuaalisen suunnittelun kompetenssien lisäksi olen kasvattanut osaamista erityisesti sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden kysymysten yleisestä viestinnästä ja sanoittamisesta.

Kestävyysteemoihin liittyvä pohjatieto ja osaaminen auttavat muun muassa valitsemaan alan viestintäprojekteihin osuvimpia ratkaisuja ja välttämään kliseiden pahimmat karikot. Kontekstitietoisempi viestintä taas tukee kestävyystoimijoiden uskottavuutta kokonaisuudessaan.

Kuvituskuva koskesta.

Taittotyöt

Toteutan hyvin monipuolisesti digi- ja printtialustojen taittotöitä. Käytännön esimerkkejä näistä ovat saavutettavat digijulkaisut pdf-muodossa, kirjataitot, kevyemmät opukset, julisteet, rollupit, erilaiset kartonkiständit, flyerit ja esitteet.

Monet taittotöistä on mahdollista suunnitella joko suoraan tai pienellä lisätyöllä sekä printti- että digijakeluun soveltuviksi. Taitot voidaan laatia nojaten toimivaan, pelkistettyyn ja koherenttiin typografiaan tai korostetun visuaalisiksi ja näyttävillä kuvituksilla maustetuiksi.

Teen taitot jo lähtökohtaisesti visuaalisesti mahdollisimman saavutettaviksi huomioiden mm. tekstin ja kuvien väri- ja kokokontrastit sekä fonttityyppien luettavuuden. Voin erikseen sovittaessa kommentoida myös tekstisisällön selkeäkielisyyttä ja jäsentelyä.

Digialustojen pdf-taitot on mahdollista laatia edellä kuvatun lisäksi teknisesti saavutettaviksi lisäten dokumenttiin erilaisia aputoimintoja, jotka helpottavat niiden navigointia ruudunlukijoilla tai muilla lukulaitteilla.

Kuvitukset

Asiakkaan tarpeisiin räätälöidyn kuvitusilmeen ei tarvitse maksaa mansikoita. Projektia suunniteltaessa voidaan kiinnittää erityistä huomiota kuvitustekniikan valintaan, jolloin on mahdollista painottaa työtuntien puolesta kompakteja tai kunnianhimoisempia tapoja laatia kuvitusilme.

Olen kuvittajana monitaitoinen ja teen mm. piirros- ja kollaasikuvituksia digitaalisesti tai manuaalisilla tekniikoilla, kuvituksia yksinkertaisella vektorigrafiikalla ja käsiteltyyn valokuvaan nojaavia kuvitusilmeitä.

Lähes kaikki viime vuosina laatimani kuvitusilmeet ovat modulaarisesti rakennettuja. Tämä tarkoittaa, että irrallisia kuvituselementtejä on mahdollista yhdistellä suht. vapaasti erilaisissa visuaalisissa materiaaleista – tai tilanteesta riippuen yhdistää niitä jopa aiemmin laadittuihin kuvituksiin.

Verkkosivut

Toteutan verkkosivuprojekteja ensisijaisesti WordPress- tai Squarespace-alustoilla. Tämän lisäksi palveluvalikoimassani on myös pelkän ulkoasu- ja/tai käytettävyyssuunnitelman (UI/UX) laatiminen, jolloin varsinainen tekninen toteutus tulee ulkopuoliselta ohjelmoijalta tai ohjelmistoyritykseltä.

Kaikki verkkosivutoteutukset laaditaan lähtökohtaisesti teknisesti ja visuaalisesti saavutettaviksi.

Verkkosivu-workshopit

Kevyt verkkosivusto on mahdollista toteuttaa neljän tunnin mittaisissa Squarespace- tai WordPress-workshopeissa. Työpajat voidaan jakaa puoliksi myös kahteen kahden tunnin mittaiseen sessioon.

Workshopit sopivat kompaktien verkkosivujen laatimiseen esim. pienyrittäjille, luovan alan ammattilaisille tai bloggareille ja muille julkaisijoille.

Esimerkkejä workshop-muotoisista verkkosivuprojekteista:

Koulutukset

Järjestän räätälöitävissä olevia koulutuskokonaisuuksia etenkin visuaalisen viestinnän ja graafisen suunnittelun teoriasta sekä työkaluista.

Koulutuksissa käsiteltäviä työkaluja ja teemoja ovat mm.:

  • Canva-onlinegrafiikkaohjelmisto
  • Gimp-ohjelmisto
  • Adoben graafisen suunnittelun ohjelmistoperhe (Photoshop, InDesign, Illustrator & Fresco)
  • Verkkojulkaisu WordPress– ja Squarespace-alustoilla

Visuaaliset ilmeet

Visuaalinen ilme on tapa tuoda näkyväksi yrityksen, hankkeen tai muun toimijan identiteettiä, toimintakulttuuria ja ydinarvoja. Se voi olla tapa kurkottaa pari askelta tulevaan ja auttaa näin linjaamaan myös käytännön toimintaa, kun idean, vision ja mission äärelle on kerran ollut mahdollisuus pysähtyä.

Ilme voi yksinkertaisimmillaan sisältää esim. logosuunnittelun, väripaletin ja typografisen määrittelyn. Laajempi suunnitteluprojekti taas pitää usein sisällään esim. erilaisia dokumenttipohjia, kuvitettua grafiikkaa, kuvitusvalokuvaa ja yksityiskohtaisemman ohjeistuksen visuaalisen ilmeen eri sovellutuksiin.

Tarjoan kokonaisuudesta riippuen apua myös kokonaisbrändin muotoiluun ja viestinnällisen äänen hahmottamiseen. Etenkin kestävyysteemojen osalta viestinnän kompetenssini hyppäävät reilusti perinteisen graafikon tontin yli.

Edellä oli vain muutama paketointi erilaisista palveluista, joita tarjoan.

Jos sinulla on viestinnän tai visuaalisen suunnittelun tarpeita, joihin ei löytynyt vielä selkeää vastausta, niin laita viestiä vaikka matalallakin kynnyksellä.

Aika usein palvelu löytyy, ellei omasta, niin vähintään ammattilaisverkoston työkalupakista. Asiaa sanoittaessa projektin puitteet kirkastuvat muutenkin kuin itsestään.

Minut saa parhaiten kiinni yhteydenottolomakkeella tai sähköpostilla eetu@kuohukaisla.com.