Visuaalista suunnittelua ja viestintää kestävyyskärjellä.

Referenssit

Helsingin yliopiston kestävyystieteen instituutti

Kestävyystieteen instituutin eli HELSUS:n kanssa työskentely on ollut hyvää jatkoa aiemmalle monivuotiselle yhteistyölle HY:n Tilapioneerit-projektin parissa.

Jo toteutuneita HELSUS-projektejani ovat visuaalisen ilmeen suunnittelu poikkitieteellisen kestävyyskurssin kehitys- ja pilottiversioon (2020 – 2021) sekä kuvitusilmeen laatiminen HELSUS Co-Creation Lab:lle.

Mallikuva kestävyyskurssin MOOC-alustan otsakegrafiikasta.

HELSUS Co-Creation Lab:n kuvitusilmettä.

Poikkitieteellisen kestävyyskurssin kehitys- ja pilottivaiheiden visuaalisen ilmeen suunnittelu oli kiinnostava projekti sekä graafisen suunnittelun että tiedollisen substanssin osalta. Visuaalisia valintoja peilattiin jatkuvasti tieteellisesti tutkittuun tietoon ilmastonmuutoksesta ja kestävyyskriisistä sekä näiden ratkaisukeinoista.

Ilmeen tuli myös noudattaa Helsingin yliopiston muuta visuaalista brändiä, joka hyvällä tavalla pakotti astumaan pois omalta graafikon mukavuusalueeltani ja mm. kokeilemaan itselleni täysin uusia kuvitustekniikoita.

HELSUS Co-Creation Labin kuvitusilme koostuu elementeistä ja hahmoista, jotka kuvaavat kestävyyden eri teemoja (ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja hyvinvointikestävyys). Kuvitusten tyylissä lyövät kättä graafinen selkeys ja kevyt luonnosmaisuus, joka syntyy manuaalista piirtämistä mallintavan vektoriviivan kautta.

Esimerkkejä The Good Guys:lle laatimistani visuaalisista materiaaleista.

The Good Guys

Aloitin työskentelyn The Good Guys -kombuchavalmistajan kanssa vuoden 2020 loppumetreillä. Työtehtävät ovat kasvaneet kevyistä tuotannollisista töistä, kuten erilaisten jo aiemmin luotujen markkinointimateriaalien pienillä sisältömuutoksilla tuunaamisesta, nykyiseen design-painotteisempaan tekemiseen, jossa mm. suunnitellaan kokonaan uusia visuaalisia tuotteita, kuten erilaisia esitteitä ja tuotepakkauksia.

The Good Guys Kombucha -brändillä on vahva ja tunnistettu identiteetti, jota varmasti rakentaa myös sen leikkisä ja runsas visuaalinen markkinointikuvasto. Tämä ennestään rikas visuaalisuus on luonut tilaa myös uudelle graafikolle tulla mukaan ja lähteä kehittämään sitä osaltaan eteenpäin.

Esimerkkejä The Good Guys:lle luomistani visuaalisista materiaaleista ovat mm. pöytäkolmiot, rollupit, erilaiset A4-kokoiset esitesivut, A6-kortit, hyllypuhujat, tuotepakkausten etiketit ja painatukset sekä digitaalisten alustojen markkinointikuvat.

Katso myös:

KSL-opintokeskuksen ja Vasemmistofoorumin yhteisjulkaisu: Johanna Perkiö, Perustulo – Kohti 2020-luvun yhteiskuntapolitiikkaa.

Saavutettava digitaitto löytyy KSL-opintokeskuksen sivuilta.

KSL-opintokeskus

KSL-opintokeskus lukeutuu monivuotisiin asiakkuuksiini, jotka olen aloittanut jo ennen päätoimiseksi yrittäjäksi ryhtymistäni. Yhteistyö alkoi suht. perinteisistä printtitaitoista, joihin on kuulunut erilaisia raportteja, oppaita ja selontekoja yhteiskunnallisista aiheista.

Nyttemmin projektikavalkadiin on liittynyt mm. tapahtumakonseptien visuaalisen ilmeen laatimista, jossa kuvituksella on oma merkittävä sijansa.

Yhteistyö KSL:n kanssa on ollut monestakin syystä hyvin mielekäs. Yhteiskunnallisten aiheiden substanssi on ollut lähtökohtaisesti lähellä myös omia kiinnostuksenkohteitani, mikä on varmasti helpottanut etenkin taitto- ja muiden suunnitteluprojektien kuva- ja kuvitusvalintoja. Parhaimmillaan niillä saadaankin luotua visuaaliseen tuotteeseen ja viestintään aivan oma kerronnallinen kerros.

Syksyllä 2021 laaditun Nuorten vasemmistolaisten ay-toimijoiden seminaarin ulkoasu kuvituksineen on koherenssissaan yksi onnistuneimmista visuaalisen ilmeen projekteista, joita olen tehnyt.

Katso myös:

Kollaasi Nuorten vasemmistolaisten ay-toimijoiden seminaarin visuaalisista materiaaleista.

Kuvituskuva, jossa tammenlehviä.

Lisää työreferenssejäni löydät englanninkieliseltä portfoliosivultani The March for Vignette Daydreams.

Kuvituskuva koskesta.

Portfoliosivulta voit katsoa myös ajantasaisen CV:ni visuaalisen suunnittelun, taiteen ja viestinnän projekteista.

Kuvituskuva, jossa kukka vaalealla taustalla.

Jos haluat lisätietoja referensseistä tai olet muuten kiinnostunut palveluistani, laita ihmeessä viestiä eetu@kuohukaisla.com!